(For English – please scroll down!)

Power Shift 2015

En mötesplats för hållbarhetsintresserade

Power Shift är en årligt återkommande ungdomskonferens om hållbarhet. Konferensen är en möjlighet att mötas, dela erfarenheter, lära sig och inspireras! Power Shift riktar sig till dig som är nyfiken på klimat- och hållbarhetsfrågor liksom till dig som redan är engagerad.

Årets tema är:

KLIMATRÄTTVISA

Varför? De som bidragit minst till klimatförändringarna är ofta de som drabbas värst och samtidigt har minst att säga till om i förhandlingarna om globala lösningar. Det här rör till exempel fattiga kontra rika länder, liksom att dagens unga får ta konsekvenserna av framtidens globala uppvärmning.

År 2015 är ett viktigt år. I september antas de globala hållbarhetsmålen som ska efterfölja millenniemålen och i december sker FN:s klimattoppmöte i Paris (COP21) där ett nytt klimatavtal ska skrivas under. Genom Power Shift vill vi mobilisera och stärka den unga klimat- och hållbarhetsrörelsen för att påverka förändringar i rätt riktning!

För Power Shift Sverige innebär 2015 5-årsjubileum! Vi hoppas på att konferensen blir större än någonsin och kommer bland annat att bredda innehållet genom att ha delar på engelska.

Var? I Skåne, exakt plats ej bestämt.

När? I september/oktober 2015, exakt datum ännu ej spikat.

Vill du vara med och skapa denna grymma konferens? Hör av dig! Till: info@powershift.se.

Mer konkreta planer kommer!

In English:

Power Shift 2015

The meeting place for youth interested in sustainability

Are you simply curious or already deeply involved? Power Shift is an annual youth conference for people interested in or engaged in climate action and sustainability. The conference is a great opportunity to meet people, share experiences, learn and be inspired!

Theme for this year:

CLIMATE JUSTICE

Why? The people who are least responsible for climate change are often affected the most. Yet they get to take little part in negotiations on global solutions. This is related to rich versus poor countries but also that the youth of today will have to live with the consequences of the climate changes.

2015 is an important year. In September the UN Millennium Development Goals will be replaced with fresh new sustainable development goals. In December the UN Climate Change Conference (COP21) will be held in Paris, France, with the aim of achieving a global binding agreement on climate change mitigation and adaptation. Through Power Shift we want to mobilise and strengthen the young climate- and sustainability movement in order to bring about changes in the right direction!

For Power Shift Sweden 2015 marks our 5-year anniversary! We intend to celebrate, and have our aims set higher than ever!

Where?In Skåne, Sweden (Exact location TBA)

When? In September/October 2015 (Exact date TBA)

Interested in helping out or partnering with us? Write to: info@powershift.se.

More detailed plans will be announced here shortly!