Power Shift Sverige 2017

Power Shift – en ungdomskonferens för unga, av unga.

-Handlar om hållbarhet, med ett för året unikt tema.
-Syftar till att uppmuntra och peppa unga till att engagera sig inom hållbarhetsfrågor.
-Organiseras en gång per år av en för året nyskapad projektgrupp som leds av en projektledare.
-Roterar på olika platser i Sverige.
-Moderorganisationen är PUSH Sverige.

Årets konferens är på planeringsstadiet!

Tema: Hållbar konsumtion

Plats: Östersund

Datum: september 2017

Alla är varmt välkomna – INVOLVERA dig i projektgruppen – skriv till projektledare Julia Lindroos: julia.lindroos@pushsverige.se eller var med på nästa Skype-möte:

Mån 8 maj kl 18.30-20.00

Lägg till julialindroos minst 5 minuter före mötet!

Power Shift Sweden 2017

Power Shift – a conference made by young people – for young people.

-It’s about sustainability, with a unique theme each year.
-The purpose is to engage and enthusiasm young people to get involved in sustainability issues.
-It’s organised annually by a newly created workgroup lead by an annual project leader.
-It takes place in different parts of Sweden each year.
-The mother organisation is PUSH Sweden

We are just getting started with the planning of this year’s conference!

Theme: Sustainable consumption
Place: Östersund
Date: probably September 2017

Everyone are welcome, most people are new for the year, so:
GET INVOLVED – write a line to  Julia Lindroos: julia.lindroos@pushsverige.se or join the next Skype-meeting:

Mon 8th May at 18.30-20.00

Add julialindroos at Skype at least 5 minutes previous to the meeting, and ask to join!

Organisers