Power Shift 2015

En mötesplats för hållbarhetsintresserade

(For English – scroll down!)

Power Shift är en årligt återkommande ungdomskonferens om hållbarhet. Konferensen är en möjlighet att mötas, dela erfarenheter, lära sig och inspireras! Power Shift riktar sig till dig som är nyfiken på klimat- och hållbarhetsfrågor liksom till dig som redan är engagerad.

Årets tema är:

KLIMATRÄTTVISA

Varför? De som bidragit minst till klimatförändringarna är ofta de som drabbas värst och samtidigt har minst att säga till om i de globala lösningarna. Det kan röra fattiga kontra rika länder, liksom att dagens unga får ta konsekvenserna av framtidens globala uppvärmning.

År 2015 är ett speciellt år. I september antas de globala hållbarhetsmålen som ska efterfölja millenniemålen och i december sker FN:s klimattoppmöte i Paris (COP21) där ett nytt klimatavtal ska skrivas under.
För Power Shift Sverige innebär det 5-års jubileum! Vi hoppas på att konferensen blir större än någonsin och satsar på att bredda innehållet med delar på engelska.

Var? I Skåne, exakt plats ej bestämt.

När? I september/oktober 2015, exakt datum är ännu ej spikat.

Mer konkreta planer – kommer!

Vill du vara med och planera? Hör av dig! Till: info@powershift.se.

LÄS MER om Power Shift tidigare år under fliken “Power Shift Sverige”.

 

osynlig text för att få ett större mellanrum

Are you merely curious in sustainability issues? Or deeply involved? Power Shift is an annual conference on climate- and sustainibility issues. The conference is a great opportunity to meet people, share experiences, learn and to be inspired!

Theme of this year:

CLIMATE JUSTICE

Why? The people who are least responsible for the climate changes are often affliced the worse. Yet they are allowed to take little part in the global solutions. It concerns rich versus poor countries but also that the youth of today will have to live with the consequences of climate changes.

2015 is a special year. In September the UN Millennium Development Goals will be replaced with fresh new sustainable development goals. In December the UN Climate Change Conference (COP21) will be held in Paris, France, with the aim of achieving a global bindning agreement on climate changes.
For Power Shift Sweden it’s a 5-year jubilee! We intend to celebrate, and aim higher than ever.

Where then? In Skåne – place not set.

When? In September/October 2015 – exact date not set.

More detailed plans will follow!

Interested in helping out? Write to: info@powershift.se.

READ MORE about previous Power Shift conferences under tab “Power Shift Sverige”, above!

 

 

Arrangörer

Power Shift är en konferens om hållbar samhällsutveckling – för unga, arrangerad av unga från nätverket PUSH Sverige. Håll gärna kontakten med dina nya bekantskaper genom PUSH. Vi har ett forum på Facebook där alla får tipsa frågor, idéer och inspiration!

Slutrapport

Tillsammans har alla volontärer och arrangörer sammanställt resultatet av årets Power Shift i en rapport med härliga bilder. Ta del av konferensen i textformat: Slutrapport 2014 >>