Power Shift 2014

En mötesplats för den unga hållbarhetsrörelsen

22-24:e augusti i Umeå

För fjärde året arrangerades Power Shift Sverige, en helg fylld av workshops, föreläsningar och kreativa möten. Tillsammans utforskade deltagare, föredragshållare och workshophållare hur vi kan skapa ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Målet med konferensen var att stärka ungas engagemang i hållbarhetsfrågor och att ge verktyg för förändring.

Power Shift är en konferens om hållbar samhällsutveckling – för unga, arrangerad av unga från nätverket PUSH Sverige. Håll gärna kontakten med dina nya bekantskaper genom PUSH. Vi har ett forum på Facebook där alla får tipsa frågor, idéer och inspiration!

Fler bilder hittar du här >>

Common Cause

Under Power Shift hade vi workshops med namn “Common Cause”. Common cause är ett material som getts ut av Public Interest Research Centre (PIRC) på initiativ av WWF i Storbritannien. Materialet är sammanställning av forskning inom socialpsykologi och andra vetenskaper för att besvara frågeställningen “Hur skapar man engagemang som går utanför personers egenintresse?” Mer information och handledning hittar du här >>