Vår gemensamma vision


Deltagarna på Power Shift har tillsammans tagit fram en vision som lämnades över till Petter Hojem, framtidskommissionen.

Under lördageftermiddag jobbade deltagarna på Power Shift i små grupper med att ta fram visioner med utgångspunkt i olika fråge-ställningar. Varje grupp presenterade sedan sina förslag på visioner och åtgärder för att nå dit inför alla i aulan, varpå det skedde en snabb ja/nej-omröstning utan möjlighet att formulera om eller ändra föreslagen.

Här kan du läsa visionen i sin helhet >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Se trailern!

Organisers