Partners 2017

MIUN Kvalitetsteknik


Studieförbundet Vuxenskolan Östersund


SJ


Studentkåren Östersund


Östersunds kommun


Länsförsäkringar Jämtland


Länsstyrelsen Jämtlands län


A4 Campus Östersund


Interreg Sverige-Norge, via SMICE
(Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för cirkulär ekonomi)

Se trailern!

Organisers